Styret i Parken

Styrets leder:
Anne Vikjord Baadstø

Styremedlemmer:
Birgitte Andersen
Harald Louis Olaussen
Ole-Marius Tubez Storfjell