Miljøfyrtårn og grønt arrangement

Resertifisert som Miljøfyrtårn.
Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer Parkenfestivalen i Bodø kommune med nytt Miljøfyrtårn-sertifikat! Parkenfestivalen er blitt resertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at Parken oppfyller “krav til alle bransjer” og “krav til grønne arrangementer”. Parken kan dokumentere at strenge krav til temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

I august 2008 ble Parkenfestivalen Bodø sertifisert som Miljøfyrtårn. Overrekkelsen av diplomet ble gjort under festivalen i Rensåsparken. Arbeidet med Miljøgruppen ble ledet av Miljøfyrtårnkonsulent og rådgiver i Grønn Hverdag, Bjørn Ivar Sjåfjell. Ansvarlig for sertifiseringen var Jan Wasmut fra Bodø kommune.

Kravene som er inkludert i sertifiseringen av Parkenfestivalen, er generelle bransjekrav og krav til grønne arrangementer. Sertifiseringen gjelder for selve festivalen og for kontor og verkstedlokalene. Utleiere og leverandører til festivalen gjøres oppmerksom på stiftelsens sertifisering, og de vil i den sammenheng bli oppfordret til å så godt som mulig følge de retningslinjer som gjelder for ”grønne arrangementer”.