Billetter Parken Live
Til oversikten
Parken UNG

Festival av ungdom-for ungdom!

Parken UNG skal være en festival av ungdom, for ungdom. Vi skal i samarbeid med ungdom i aldersgruppen 13 – 18 år bygge opp en festivalorganisasjon fra bunnen av, der det er ungdommene selv som skal fylle alle vesentlige stillinger i driften. Det betyr at de skal bekle roller som alt fra festivalsjef til booking, hospitality, økonomi, produksjon, SoMe, osv. I bakkant vil alle våre ressurspersoner i Parken fungere som mentorer.

Det er så mange ressurser blant ungdom som vi i Parken ikke får utnyttet, og vi håper at Parken UNG kan bli en arena der fremtidens kulturarbeidere og kulturgründere tar sine første steg.

Ungdom snakker best til ungdom. Derfor har vi vært tydelige på at dette er et arrangement der innholdet må komme fra ungdommene selv.

Første året arrangeres Parken UNG i tilknytning til selve Parkenfestivalen. Dette mest av praktiske hensyn, men på sikt ønsker man at Parken UNG skal løsrives å bli en festival som står for seg selv på egne ben.

Vi i Parken er helt avhengige av å rekruttere nye folk inn i vår organisasjon. Ved å lage en festival for de yngre så vil vi på sikt forhåpentligvis klare å rekruttere inn ferdig utlært ungdom som vil være med på å videreføre Parkenfestivalen i fremtiden.

Vi gjennomførte informasjonsmøte onsdag 14.februar kl 18:00-20:00 på Thon Hotell Nordlys i molorota. (vårt eget kontorlokale ble for lite i forhold til antall påmeldte).

Her finner du referat/møtepresentasjon. Dette kan være nyttig å se igjennom før du søker via søknadslinken under.

For å søke på en av teamlederstillingene, eller på å være med å jobbe fram Parken UNG, bruk søknadsmal vedlagt i linken under.

Søknadsmal Parken UNG.

Søknadsfrist er innen 25.februar.
NB! Ikke nødvendig med tidligere erfaringer for å søke.